فروش لیفان 1.8 620 در تهران مدل 1391

کارکرد : 150,000 کیلومتر قیمت : 48,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
28,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

لرستان - 1 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

قم - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
32,300,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

لیفان، 1.8 620، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Takhtegaz.com