فروش ام وی ام 530 در تهران مدل 1391

کارکرد : 67,000 کیلومتر قیمت : 41,500,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ام وی ام، 530، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
25,700 کیلومتر
قیمت
27,300,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

ام وی ام، 530، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
66,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
تخت گاز

ام وی ام، 530، 1392

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
130 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

ام وی ام، 530، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ام وی ام، 530، 1393

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ام وی ام، 530، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
30,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ام وی ام، 530، 1392

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ام وی ام، 530، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
106,000 کیلومتر
قیمت
26,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir