فروش نیسان ایکس تریل در تهران مدل 2017

کارکرد : 24,000 کیلومتر قیمت : 465,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2018

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2018

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
615,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
515,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
7,500 کیلومتر
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2005

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
otex.ir