فروش نیسان ایکس تریل در تهران مدل 2017

کارکرد : 24,000 کیلومتر قیمت : 465,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2016

آذربایجان شرقی - 6 ماه پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
440,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
284,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
268,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
302,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
5,500 کیلومتر
قیمت
232,000,000
منبع آگهی
otex.ir