فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1389

کارکرد : 180,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
157,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
173,000 کیلومتر
قیمت
17,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

گیلان - 1 سال پیش

کارکرد
228,000 کیلومتر
قیمت
19,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1376

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
31,500 کیلومتر
قیمت
11,850,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir