فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1383

کارکرد : 223,000 کیلومتر قیمت : 22,500,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

مرکزی - 9 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

فارس - 8 ماه پیش

کارکرد
149,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

هرمزگان - 9 ماه پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
143,000 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
64,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

بوشهر - 11 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

خراسان رضوی - 11 ماه پیش

کارکرد
1,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir