فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1383

کارکرد : 223,000 کیلومتر قیمت : 22,500,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1383

اصفهان - 2 هفته پیش

کارکرد
258,000 کیلومتر
قیمت
30,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
124,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1387

فارس - 2 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1381

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
450,000 کیلومتر
قیمت
20,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
152,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
otex.ir