فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1383

کارکرد : 223,000 کیلومتر قیمت : 22,500,000 منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
470,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
109,000 کیلومتر
قیمت
47,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
400,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
147,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir