فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1383

کارکرد : 223,000 کیلومتر قیمت : 22,500,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

البرز - 3 هفته پیش

کارکرد
171,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
216,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

آذربایجان شرقی - 5 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

بوشهر - 5 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

خراسان جنوبی - 7 روز پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
189,000 کیلومتر
قیمت
31,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1385

مازندران - 1 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com