فروش کیا سراتو 2000 (مونتاژ) در فارس مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
202,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1396

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1396

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
118,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب
کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
84,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
107,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir