فروش کیا سراتو 2000 (مونتاژ) در فارس مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
115,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
87,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
252,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
168,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
153,000,000
منبع آگهی
otex.ir