فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2015

کارکرد : 31,000 کیلومتر قیمت : 370,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2014

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2011

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
122,000 کیلومتر
قیمت
138,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
388,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
550,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
166,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir