فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2015

کارکرد : 31,000 کیلومتر قیمت : 370,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
218,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
143,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2011

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2008

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

همدان - 8 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
otex.ir