فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2009

کارکرد : 120,000 کیلومتر قیمت : 170,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2009

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2015

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
305,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
179,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
4,900 کیلومتر
قیمت
173,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
470,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
199,000,000
منبع آگهی
otex.ir