فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2009

کارکرد : 120,000 کیلومتر قیمت : 170,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2009

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
250 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

یزد - 7 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2009

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
86,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
226,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
otex.ir