فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2009

کارکرد : 120,000 کیلومتر قیمت : 170,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
3,500 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
1,800,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
123,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2015

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
186,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2015

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2007

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
112,000 کیلومتر
قیمت
78,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir