فروش هیوندای سانتافه در اصفهان مدل 2011

کارکرد : 160,000 کیلومتر قیمت : 319,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
9,500 کیلومتر
قیمت
345,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
475,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
100 کیلومتر
قیمت
390,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir