فروش دنا 1.7 لیتر در تهران مدل 1397

کارکرد : 600 کیلومتر قیمت : 81,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
43,700,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1396

خراسان شمالی - 12 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
47,600,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1397

قم - 12 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1394

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
68,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

دنا، 1.7 لیتر، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com