فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2008

کارکرد : 128,000 کیلومتر قیمت : 192,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
570,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
237,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2008

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
172,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
161,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
179,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2012

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

لرستان - 2 سال پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
216,000,000
منبع آگهی
otex.ir