فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2008

کارکرد : 128,000 کیلومتر قیمت : 192,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
588,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2010

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
136,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
263,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
295,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
440,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

هیوندای، سانتافه، 2015

گیلان - 1 سال پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com