فروش بسترن B50F در تهران مدل 1394

کارکرد : 51,000 کیلومتر قیمت : 130,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

اصفهان - 3 هفته پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
152,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

خراسان رضوی - 5 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
143,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
68,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1394

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
600,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
700,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com