فروش بسترن B50F در تهران مدل 1394

کارکرد : 51,000 کیلومتر قیمت : 130,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

آذربایجان غربی - 1 سال پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

خوزستان - 10 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
89,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
23,500 کیلومتر
قیمت
1,050,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
62,500,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

بسترن، B50F، 1395

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
62,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
64,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

بسترن، B50F، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
68,500 کیلومتر
قیمت
64,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com