فروش نیسان رونیز در آذربایجان شرقی مدل 1387

نیسان، رونیز، 1387

آذربایجان شرقی

کارکرد : 160,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

نیسان، رونیز، 1387

قم - 2 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، رونیز، 1387

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
113,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، رونیز، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
185,000 کیلومتر
قیمت
69,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، رونیز، 1385

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
184,000 کیلومتر
قیمت
153,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، رونیز، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
167,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، رونیز، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
840,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، رونیز، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، رونیز، 1387

آذربایجان غربی - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir