فروش سیتروئن زانتیا در مرکزی مدل 1388

کارکرد : 230,000 کیلومتر قیمت : 75,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
199,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
208,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1381

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
265,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
139,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
350,000 کیلومتر
قیمت
22,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir