فروش سیتروئن زانتیا در مرکزی مدل 1388

کارکرد : 230,000 کیلومتر قیمت : 75,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
42,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

سیستان و بلوچستان - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1384

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
106,000 کیلومتر
قیمت
36,700,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
83,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
36,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1384

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
otex.ir