فروش سمند LX در بوشهر مدل 1396

کارکرد : 30,000 کیلومتر قیمت : 52,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
31,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
27,550,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
167,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1392

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
19,200,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1393

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
45,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir