فروش سمند LX در بوشهر مدل 1396

کارکرد : 30,000 کیلومتر قیمت : 52,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1383

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
153,000 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

فارس - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
59,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1384

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
309,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1392

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سمند، LX، 1396

همدان - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1386

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
otex.ir