فروش کیا اپتیما در بوشهر مدل 2013

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : 285,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
182,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
101,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
3,200 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir