فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2015

کارکرد : 68,000 کیلومتر قیمت : 375,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

گیلان - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
233,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
700 کیلومتر
قیمت
214,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

اصفهان - 2 هفته پیش

کارکرد
حواله
قیمت
385,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
490,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
109,000 کیلومتر
قیمت
254,000,000
منبع آگهی
otex.ir