فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2015

کارکرد : 68,000 کیلومتر قیمت : 375,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
234,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
146,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

اردبیل - 1 سال پیش

کارکرد
15,500 کیلومتر
قیمت
186,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
218,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

آذربایجان غربی - 1 سال پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir