فروش سیتروئن زانتیا در اردبیل مدل 1385

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : 73,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1381

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
36,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
250 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
121,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

البرز - 8 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
87,000,000
منبع آگهی
otex.ir