فروش سیتروئن زانتیا در اردبیل مدل 1385

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : 73,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

قزوین - 1 سال پیش

کارکرد
144,000 کیلومتر
قیمت
44,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
36,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
112,000 کیلومتر
قیمت
39,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1381

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

مازندران - 12 ماه پیش

کارکرد
194,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir