فروش سیتروئن زانتیا در اردبیل مدل 1385

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : 73,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
109,000 کیلومتر
قیمت
47,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
209,000 کیلومتر
قیمت
46,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1385

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
230 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
221,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir