فروش هیوندای سوناتا در یزد مدل 2010

کارکرد : 96,000 کیلومتر قیمت : 210,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2011

بوشهر - 1 سال پیش

کارکرد
134,500 کیلومتر
قیمت
125,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
440,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2007

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
102,000 کیلومتر
قیمت
67,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
295,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
422,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

اصفهان - 1 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir