فروش هیوندای سوناتا در یزد مدل 2010

کارکرد : 96,000 کیلومتر قیمت : 210,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2015

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
398,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
158,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
524,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
535,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
73,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
otex.ir