فروش هیوندای سوناتا در یزد مدل 2010

کارکرد : 96,000 کیلومتر قیمت : 210,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2013

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
71,000 کیلومتر
قیمت
368,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2011

اردبیل - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
118,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2015

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
46,000 کیلومتر
قیمت
429,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
550,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir