فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1388

کارکرد : 180,000 کیلومتر قیمت : 20,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
178,000 کیلومتر
قیمت
12,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
8,300,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
195,000 کیلومتر
قیمت
12,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
207,000 کیلومتر
قیمت
117,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
12,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir