فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1388

کارکرد : 180,000 کیلومتر قیمت : 20,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
11,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
274,000 کیلومتر
قیمت
10,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
214,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
11,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
190 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir