فروش سمند LX EF7 در کردستان مدل 1390

سمند، LX EF7، 1390

کردستان

کارکرد : 111,000 کیلومتر قیمت : 36,500,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
34,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX EF7، 1391

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
36,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1394

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
197,000 کیلومتر
قیمت
66,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX EF7، 1396

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
20,599 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX EF7، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
38,700,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
27,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
53,300 کیلومتر
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir