فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2016

کارکرد : 85,000 کیلومتر قیمت : 465,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
93,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2010

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
189,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
309,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
547,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
307,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
340,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
otex.ir