فروش هیوندای سانتافه در مرکزی مدل 2015

کارکرد : 29,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
283,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
535,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2008

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
157,000 کیلومتر
قیمت
127,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2008

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
118,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
8,600 کیلومتر
قیمت
580,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
328,000,000
منبع آگهی
otex.ir