فروش بسترن B50 در قم مدل 1394

کارکرد : 63,000 کیلومتر قیمت : 118,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

بسترن، B50، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

بسترن، B50، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
59,460,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

بسترن، B50، 1395

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
72,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

بسترن، B50، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
73,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

بسترن، B50، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

بسترن، B50، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
62,300,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

بسترن، B50، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
68,500 کیلومتر
قیمت
64,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

بسترن، B50، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
520,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com