فروش بسترن B50 در قم مدل 1394

کارکرد : 63,000 کیلومتر قیمت : 118,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

بسترن، B50، 1394

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
600,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

بسترن، B50، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
4,600 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

بسترن، B50، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

بسترن، B50، 1393

لرستان - 8 ماه پیش

کارکرد
118 کیلومتر
قیمت
93,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

بسترن، B50، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

بسترن، B50، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

بسترن، B50، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

بسترن، B50، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
63,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir