فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2017

کارکرد : 9,000 کیلومتر قیمت : 203,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
229,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
192,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

قزوین - 2 ماه پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

قم - 6 ماه پیش

کارکرد
3,500 کیلومتر
قیمت
253,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2012

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
133,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
77,600,000
منبع آگهی
otex.ir