فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2017

کارکرد : 9,000 کیلومتر قیمت : 203,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2010

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
187,000 کیلومتر
قیمت
900,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
158,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
167,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
114,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

آذربایجان غربی - 7 ماه پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
432,000,000
منبع آگهی
otex.ir