فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2017

کارکرد : 9,000 کیلومتر قیمت : 203,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
1,380,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2010

آذربایجان شرقی - 2 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
86,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
9,000 کیلومتر
قیمت
203,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
8,700 کیلومتر
قیمت
1,750,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
1,000 کیلومتر
قیمت
219,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir