فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2017

کارکرد : 9,000 کیلومتر قیمت : 203,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

البرز - 4 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
136,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
166,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

خراسان رضوی - 2 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
183,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
218,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
188,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
194,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
87,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir