فروش کیا اپتیما در کرمانشاه مدل 2013

کارکرد : 75,000 کیلومتر قیمت : 313,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
457,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
7,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
345,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
430,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

فارس - 6 ماه پیش

کارکرد
9,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir