فروش نیسان تی ینا در تهران مدل 1392

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : 325,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
232,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 2009

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
256,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
400,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

قم - 7 ماه پیش

کارکرد
141,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
158,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

اصفهان - 12 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir