فروش هیوندای سانتافه در خراسان رضوی مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 540,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2008

لرستان - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
106,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
237,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2008

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
215,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
206,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
129,000 کیلومتر
قیمت
188,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir