فروش هیوندای سانتافه در خراسان رضوی مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 540,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
345,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
22,400 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
550,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
467,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
405,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
281,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
287,000,000
منبع آگهی
otex.ir