فروش نیسان ماکسیما در آذربایجان غربی مدل 1389

نیسان، ماکسیما، 1389

آذربایجان غربی

کارکرد : 98,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1386

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
175,116 کیلومتر
قیمت
87,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1385

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
129,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1386

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
166,000 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1385

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
139,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1390

کرمانشاه - 11 ماه پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
96,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
139,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1386

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
otex.ir