فروش نیسان وانت زامیاد در مازندران مدل 1388

کارکرد : 92,000 کیلومتر قیمت : 45,000,000 منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

نیسان، وانت زامیاد، 1383

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

نیسان، وانت زامیاد، 1387

خراسان شمالی - 1 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، وانت زامیاد، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، وانت زامیاد، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
33,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، وانت زامیاد، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، وانت زامیاد، 1390

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، وانت زامیاد، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، وانت زامیاد، 1387

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir