فروش نیسان وانت زامیاد در مازندران مدل 1388

کارکرد : 92,000 کیلومتر قیمت : 45,000,000 منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

نیسان، وانت زامیاد، 1397

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
345,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

نیسان، وانت زامیاد، 1397

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، وانت زامیاد، 1397

البرز - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، وانت زامیاد، 1397

آذربایجان شرقی - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، وانت زامیاد، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، وانت زامیاد، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، وانت زامیاد، 1390

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، وانت زامیاد، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir