فروش پراید 131SE در کردستان مدل 1393

کارکرد : 210 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
20,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1393

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
18,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir