فروش کیا سورنتو در مازندران مدل 2008

کارکرد : 230,000 کیلومتر قیمت : 237,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، سورنتو، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سورنتو، 2017

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
333,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سورنتو، 2008

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سورنتو، 2009

خراسان رضوی - 6 ماه پیش

کارکرد
158,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سورنتو، 2011

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
345,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سورنتو، 2017

خوزستان - 2 سال پیش

کارکرد
5,100 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سورنتو، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
282,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سورنتو، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir