فروش پراید 132SE در گیلان مدل 1390

کارکرد : 113,000 کیلومتر قیمت : 28,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 132SE، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
9,700 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 132SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 132SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 132SE، 1390

گیلان - 3 ماه پیش

کارکرد
113,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 132SE، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 132SE، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 132SE، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
18,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 132SE، 1397

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir