فروش پراید 132SE در گیلان مدل 1390

کارکرد : 113,000 کیلومتر قیمت : 28,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 132SE، 1394

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 132SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 132SE، 1397

گیلان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
23,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 132SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 132SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 132SE، 1397

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 132SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 132SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir