فروش پراید صندوق دار در گیلان مدل 1386

کارکرد : 228,000 کیلومتر قیمت : 19,200,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
10,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1379

البرز - 10 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
6,880,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1377

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
138,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
12,345 کیلومتر
قیمت
6,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
146,000 کیلومتر
قیمت
7,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

البرز - 7 ماه پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

گیلان - 9 ماه پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
10,400,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir