فروش پراید صندوق دار در گیلان مدل 1386

کارکرد : 228,000 کیلومتر قیمت : 19,200,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
103,000 کیلومتر
قیمت
7,600,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
9,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
12,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
12,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
187,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
8,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir