فروش پراید صندوق دار در گیلان مدل 1386

کارکرد : 228,000 کیلومتر قیمت : 19,200,000 منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
177,000 کیلومتر
قیمت
107,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
12,200,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
288,000 کیلومتر
قیمت
7,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
100 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
198,300 کیلومتر
قیمت
10,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
10,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
111,111 کیلومتر
قیمت
8,100,000
منبع آگهی
Rekab.ir