فروش لیفان X60 دنده ای در گیلان مدل 1395

کارکرد : 44,000 کیلومتر قیمت : 95,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
46,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
73,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
48,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1392

قزوین - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1396

خراسان رضوی - 10 ماه پیش

کارکرد
50,586 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
46,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
84,000 کیلومتر
قیمت
410,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
103,000 کیلومتر
قیمت
560,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com