فروش لیفان X60 دنده ای در گیلان مدل 1395

کارکرد : 44,000 کیلومتر قیمت : 95,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
71,950 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1393

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
51,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1392

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
9,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1392

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
119,000 کیلومتر
قیمت
40,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir