فروش لیفان X60 دنده ای در گیلان مدل 1395

کارکرد : 44,000 کیلومتر قیمت : 95,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1394

آذربایجان غربی - 12 ماه پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1394

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1392

قزوین - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
73,000 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

لیفان، X60 دنده ای، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
49,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
ایران پلاک

لیفان، X60 دنده ای، 1393

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1393

البرز - 4 ماه پیش

کارکرد
54,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir