فروش پراید هاچ بک در بوشهر مدل 1387

کارکرد : 300,000,000 کیلومتر قیمت : 19,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1380

سمنان - 1 سال پیش

کارکرد
395,000 کیلومتر
قیمت
6,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1392

خراسان شمالی - 1 سال پیش

کارکرد
113 کیلومتر
قیمت
16,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1390

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1374

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
6,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1381

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
555 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1384

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
198,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1377

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
265,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
171,000 کیلومتر
قیمت
11,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir