فروش پراید هاچ بک در بوشهر مدل 1387

کارکرد : 300,000,000 کیلومتر قیمت : 19,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1374

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
6,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
225,874 کیلومتر
قیمت
11,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
16,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
198,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

پراید، هاچ بک، 1376

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
330,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1383

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
214,000 کیلومتر
قیمت
13,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1375

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
6,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir