فروش پراید هاچ بک در بوشهر مدل 1387

کارکرد : 300,000,000 کیلومتر قیمت : 19,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
تخت گاز

پراید، هاچ بک، 1380

سمنان - 2 سال پیش

کارکرد
395,000 کیلومتر
قیمت
7,400,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1387

اردبیل - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
13,200,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
13,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1390

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
124,000 کیلومتر
قیمت
25,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1387

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
15,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1380

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
8,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1376

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
350,000 کیلومتر
قیمت
6,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir