فروش پراید هاچ بک در بوشهر مدل 1384

کارکرد : 270 کیلومتر قیمت : 16,700,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1375

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
416,252 کیلومتر
قیمت
6,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1391

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
36,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1373

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
350,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
8,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

پراید، هاچ بک، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
277,000 کیلومتر
قیمت
27,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
15,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir