فروش پراید هاچ بک در بوشهر مدل 1384

کارکرد : 270 کیلومتر قیمت : 16,700,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1376

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
265,600 کیلومتر
قیمت
8,750,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1374

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
6,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، هاچ بک، 1380

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1375

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1380

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1376

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
7,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
123,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
225,874 کیلومتر
قیمت
11,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir