فروش پراید هاچ بک در بوشهر مدل 1384

کارکرد : 270 کیلومتر قیمت : 16,700,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
13,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1380

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
7,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1380

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
13,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1377

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
265,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
124,000 کیلومتر
قیمت
24,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، هاچ بک، 1376

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
330,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
267,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
otex.ir