فروش پراید هاچ بک در بوشهر مدل 1384

کارکرد : 270 کیلومتر قیمت : 16,700,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
16,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1380

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
186,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
12,650,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1386

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
157,000 کیلومتر
قیمت
15,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، هاچ بک، 1387

اردبیل - 1 سال پیش

کارکرد
190 کیلومتر
قیمت
13,200,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، هاچ بک، 1380

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
13,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
15,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1377

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
8,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir