فروش کیا سراتو 2000 در همدان مدل 2015

کارکرد : 61,000 کیلومتر قیمت : 255,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
138,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
137,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
7,000 کیلومتر
قیمت
177,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
134,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2016

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
43,500 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir