فروش کیا سراتو 2000 در همدان مدل 2015

کارکرد : 61,000 کیلومتر قیمت : 255,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2016

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
259,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2011

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
133,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2018

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
144,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
148,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2012

مازندران - 6 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
197,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
86,000 کیلومتر
قیمت
82,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

کیا، سراتو 2000، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
12,800 کیلومتر
قیمت
142,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com