فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : حواله قیمت : 437,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

قم - 2 سال پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
219,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2010

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
86,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
139,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
498,000,000
منبع آگهی
otex.ir