فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : حواله قیمت : 437,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
700 کیلومتر
قیمت
214,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
4,000 کیلومتر
قیمت
258,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

خراسان رضوی - 10 ماه پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
495,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
575,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
234,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir