فروش هیوندای سانتافه در کرمانشاه مدل 2014

کارکرد : 100,000 کیلومتر قیمت : 320,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
269,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2008

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
121,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
16,584 کیلومتر
قیمت
430,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
66,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
412,000,000
منبع آگهی
otex.ir