فروش هیوندای سانتافه در کرمانشاه مدل 2014

کارکرد : 100,000 کیلومتر قیمت : 320,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

البرز - 10 ماه پیش

کارکرد
84,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

کرمانشاه - 3 ماه پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
540,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
162,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
227,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2011

البرز - 8 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
235,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
otex.ir