فروش کیا اپتیما در ایلام مدل 2015

کارکرد : 115,000 کیلومتر قیمت : 375,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
71,000 کیلومتر
قیمت
159,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
7,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
109,000 کیلومتر
قیمت
254,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2013

کهگیلویه و بویراحمد - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
142,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
226,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
20 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir