فروش سیتروئن C5 در فارس مدل 2011

کارکرد : 20,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

سیتروئن، C5، 2008

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
218,000 کیلومتر
قیمت
480,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سیتروئن، C5، 2010

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
208,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، C5، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، C5، 2007

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
194,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، C5، 2010

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
152,200 کیلومتر
قیمت
163,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، C5، 2007

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
58,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، C5، 2007

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، C5، 2007

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
63,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir