فروش پراید صندوق دار در البرز مدل 1381

کارکرد : 300,000 کیلومتر قیمت : 12,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
6,800,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1377

سمنان - 1 سال پیش

کارکرد
22 کیلومتر
قیمت
6,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
163,000 کیلومتر
قیمت
12,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

گلستان - 6 ماه پیش

کارکرد
159,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

البرز - 11 ماه پیش

کارکرد
215,000 کیلومتر
قیمت
12,300,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1390

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
11,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir