فروش پراید صندوق دار در البرز مدل 1381

کارکرد : 300,000 کیلومتر قیمت : 12,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
8,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
186,000 کیلومتر
قیمت
12,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
23,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1381

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
16,000,000
منبع آگهی
otex.ir