فروش سمند LX در البرز مدل 1388

کارکرد : 250,000 کیلومتر قیمت : 35,700,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1388

اصفهان - 3 هفته پیش

کارکرد
182,000 کیلومتر
قیمت
33,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
157,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1395

خوزستان - 10 ماه پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
295,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سمند، LX، 1387

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1393

همدان - 1 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سمند، LX، 1390

فارس - 9 ماه پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
33,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1394

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
otex.ir