فروش سمند LX در البرز مدل 1388

کارکرد : 250,000 کیلومتر قیمت : 35,700,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1391

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
195,000 کیلومتر
قیمت
37,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1383

گیلان - 2 سال پیش

کارکرد
179,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
35,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
31,300,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
30,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir