فروش پراید صندوق دار در البرز مدل 1385

کارکرد : 340,000 کیلومتر قیمت : 16,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1376

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
307,875 کیلومتر
قیمت
5,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
9,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1376

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
490,000 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
380,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
124,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
10,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
199,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir