فروش پراید صندوق دار در البرز مدل 1385

کارکرد : 340,000 کیلومتر قیمت : 16,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
8,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1379

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
6,780,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1383

البرز - 11 ماه پیش

کارکرد
500,000 کیلومتر
قیمت
81,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1377

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
4,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
15,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
7,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
217,000 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com