فروش ب ام و X3 28 در بوشهر مدل 2016

کارکرد : 10,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2014

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
699,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2015

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
650,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2014

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، X3 28، 2008

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2015

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
630,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، X3 28، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
520,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2014

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
29,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir