فروش ب ام و X3 28 در بوشهر مدل 2016

کارکرد : 10,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
71,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2017

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
178,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
69,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2014

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
283,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
383,000,000
منبع آگهی
otex.ir