فروش هیوندای النترا در اصفهان مدل 2015

کارکرد : 185,000 کیلومتر قیمت : 245,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2015

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
153,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
523,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2015

گیلان - 4 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
338,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
142,000,000
منبع آگهی
otex.ir