فروش نیسان ماکسیما در کرمانشاه مدل 1381

کارکرد : حواله قیمت : 95,000,000 منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

نیسان، ماکسیما، 1382

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
480,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1386

گیلان - 10 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1385

البرز - 10 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
74,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1387

کردستان - 1 سال پیش

کارکرد
129,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1390

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1385

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
290,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir