فروش کیا اپتیما در اصفهان مدل 2013

کارکرد : 120,000 کیلومتر قیمت : 305,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
390,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
139,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
415,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2012

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
329,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
355,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
430,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
425,000,000
منبع آگهی
otex.ir