فروش کیا اپتیما در اصفهان مدل 2013

کارکرد : 120,000 کیلومتر قیمت : 305,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

البرز - 8 ماه پیش

کارکرد
61,000 کیلومتر
قیمت
358,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
1,900 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
74,000 کیلومتر
قیمت
222,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir