فروش کیا اپتیما در اصفهان مدل 2013

کارکرد : 120,000 کیلومتر قیمت : 305,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
470,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
114,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
2,500 کیلومتر
قیمت
249,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
221,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
259,000,000
منبع آگهی
otex.ir