فروش هیوندای i30 در البرز مدل 2011

کارکرد : 97,000 کیلومتر قیمت : 155,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 1345

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
123,000 کیلومتر
قیمت
113,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i30، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، i30، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
1,100,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، i30، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
67,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2011

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
116,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i30، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
70,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir