فروش هیوندای i30 در البرز مدل 2011

کارکرد : 97,000 کیلومتر قیمت : 155,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، i30، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
72,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i30، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
77,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i30، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
83,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2011

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i30، 2011

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
101,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2011

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2010

البرز - 3 روز پیش

کارکرد
174,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، i30، 2010

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
800,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com