فروش هیوندای i30 در البرز مدل 2011

کارکرد : 97,000 کیلومتر قیمت : 155,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2011

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
99,000 کیلومتر
قیمت
154,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2010

اصفهان - 12 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2011

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i30، 2010

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
130 کیلومتر
قیمت
76,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2012

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i30، 2010

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2012

البرز - 10 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
87,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2012

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir